ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾ

ਅਸੀਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਸੁਅੱਸਥ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ` ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਪੂਰਣ ਭਾਂਤ ਸਫ਼ਲ।