ਕੂੰਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਣਾਂ

ਕੂੰਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਣਾਂ ਉਸਦਾ ਸੱਜਰਾ ਲੋਕਗੀਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਥਕ ਮਸਾਲਾ ਪਾਠਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਪਾਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਵੀਨਾ