ਕਾਲਿਆਂ ਹਰਨਾ ਰੋਹੀਏਂ...

ਕਾਲਿਆਂ ਹਰਨਾ ਰੋਹੀਏਂ ਫਿਰਨਾ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਟੱਪਾ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। - ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ