ਮਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ

ਮਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੀਤ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।-ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ