ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੱਪੇ

ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਟੱਪੇ, ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸੱਥਾਂ, ਚੋਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ?-ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ