ਨਾਹਰ ਮਿੰਘ

ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਜਿਲਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹਠ_ਯੋਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸਦੀ ਲੋਕਗੀਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।