ਗ਼ਜ਼ਲ ਸੰਵੇਦਨਾ...ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ

“ਗ਼ਜ਼ਲ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ : ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ” ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਬੱਦਨ’ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ 871 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੇ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ/ਕਾਰਜ ਹੈ।