ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ

ਗਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆਂ, ਘੁੰਡਾ. ਪਰਦਿਆਂ, ਚੁੱਪਾ ਤੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।