ਚਿਰਾਗ਼ ਦਾ 100ਵਾਂ ਅਂਕ

ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ 150ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 200ਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ