ਕਗੀਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ-ਗਗਨਦੀਪ

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ|