ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗੀਤ

ਪਾਨੀਪਤ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਤਰ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾ-ਸਾਖਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।