ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਪੁਸਤਕ ਆਸੂਤੋਸ਼ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਮੌਲਿਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਭਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਿਵੀਊ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।