ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ

ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਲਪਨਾਤਮਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਆਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਹੀ ਹੈ।