ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸਾਹਿਤ-ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ)