ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ-ਕਾਵਿ ਕਲਾ

ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਕਲਾ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)