ਪਾਤਰ ਕਾਵਿ-ਵਸਤੂ

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਹਿਤ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਵ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਚਿੱਤਰਕਾਰ-ਅਮਾਜੀਤ ਟਾਂਡਾ