ਪਾਤਰ-ਕਵਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਿਸੱਧੀ ਗ਼ਜ਼ਲਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲਾਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਖ ਵਖ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਵਖ ਵਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਿਮੰਦਰਜੀਤ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। (ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਚਿੱਤਰਕਾਰ-ਅਮਾਜੀਤ ਟਾਂਡਾ