ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ

ਅਬਦੁੱਲ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਦੇ, ਸਮਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ (ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਨਾਵਲ), ਟੂਟਾ ਹੂਆ ਪੰਖ, ਕਿਤਨੇ-ਕਿਤਨੇ ਸਵਾਲ, ਰੈਨ ਬਸੇਰਾ ਅਤੇ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵ (ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ), ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੀਨੀ ਝੀਨੀ ਬੀਨੀ ਚਦਰੀਆ ਨਾਵਲ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਬੁਨਕਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਵਲ ਹੈ।