ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਚੇਤਨਾ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਣਨ, ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿਚੋਂ ਅਚੇਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਲਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।