ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ-ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ

ਅੰਤਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਵੀ ਆਸਤਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਡੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।