ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ-ਜੇ ਵਿਲਸਨ

ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ-ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣਾਂ, ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।