ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ

ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ (ਕਾਵਿ-ਨ੍ਰਿਤ-ਨਾਟ, ਮਹਾਂ ਪੱਡਤ ਚਾਰਵਾਕ (ਕਾਵਿ-ਨਾਟ), ਕਲਿ ਤਾਰਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਨੂਰ (ਛੋਟੇ ਨਾਟਕਾਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਧਰਮਪੁਰੇ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ,