ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ

... ਜੋ ਕੁਝ 1946-47 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਾ ਕਤਲੇ-ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ_ਭੇਦ ਜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਗਏ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ 1947 ਦੇ ਫਸਾਦਾ ਦੀ ਵਿਉਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ।