ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦਾ...

ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿਤਆਰਥੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਦੰਤ ਕਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮਿਆਂ।ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੀਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਏਨਾ ਵਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਗਿੱਧਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ।