ਅਲੀਆ ਧੋਬੀ ਤੇ...

ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਚਾਨਣੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਚੌਕੀ ਉਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਇਕ ਕੱਪ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।