ਲੇਖਕ ਸਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ, ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੇ ਗਏ, ਫਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।