ਸਭਿਆਚਾਰ/ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਭਾਵੁਕ ਲਗਾਉ ਕਾਰਣ ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਤਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।