ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।