ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਗ਼ਜ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।