ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹਊਆ

ਸਿਰਜਣਾ` 108 ਵਿਚ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ `ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਪੱਤਰ_ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਡਾ: ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕੱਸਿਆ ਵਿਅੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰਜਣਾ` 109 ਵਿਚ।