ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ

ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕੇ, ਦੈਵੀ ਜੀਵ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੈਵੀ_ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ