ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ?

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਰਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?