ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਗੀਤ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁੜਿਆ। ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਗੀਤ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ।