ਨਾਗਾਰਜੁਨ : ਦਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਉਂਜ ਵੀ ਕਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ? ਧਨਪਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ! ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਾਂ, ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ