ਉੱਤਰਆਧੁਨਿਕਤਾ-ਗ੍ਰੇਵਾਲ

ਡਾ: ਓ.ਪੀ.ਗਰੇਵਾਲ 30 ਜੂਨ 1997 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਕੁਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਵਚ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਂ ਮੂਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।